Power Mixer

برای نصب بر روی دیواره مخازن بتنی و فولادی طراحی شده است. مورد استفاده در تصفیه خانه های فاضلاب و تولید بیوگاز و دیگر صنایع.

کاربری:

  • هاضم ها
  • مخازن ذخیره سازی/پس از هاضم ترکیبی
  • مخازن سرپوشیده ذخیره لجن و کود
  • حوضچه های همسان سازی

اجزای سیستم:

  • دو مهر و موم مکانیکی
  • سیستم مهر و موم منحصر به فرد محافظت از مهر و موم های مکانیکی در برابر رسانه های اطراف
  • کنترل روغن بیرونی
  • سیستم روغن کاری بیرونی

مشخصات موتور:

پنج سایز موتور 5.5-18.5 کیلو وات، دارای دو نوع 750rpm ,300rpm
دانلود پی دی اف Power Mix-Landia