هواده سطحی

کاربرد هواده در تصفیه خانه های فاضلاب با هدف اختلاط و همزنی محتویات استخرهای هوادهی و اکسیژن رسانی میباشد.
در فرآیندهای بیولوژیکی هوازی تصفیه فاضلاب  يكي از مهم ترين واحدها كه نقش مهمي در تصفيه ايفا مي‌كند واحد هوادهي مي‌باشد.
هوادهی و اختلاط راکتورهای بیولوژیکی را می‌توان با استفاده از هواده سطحی انجام داد. این دستگاه ها با امکان طراحی در اندازه‌ های مختلف استاندارد، اکسیژن مورد نیاز کاربردهای خاص را تامین می‌کنند و برای تصفیه فاضلابهای شهری و صنعتی طراحی شده اند.
موارد استفاده:
  • تصفیه فاضلاب بیولوژیک (فرآیند لجن فعال)
  • تثبیت لجن
  • هوادهی برکه (با هواده شناور)
  • تبدیل مایعات به گاز (صنایع شیمیایی)
دانلود پی دی اف