RVT

یومدیای ثابت ساخت شرکت آلمانی RVT در دو نوع structured blocks وcarrier random تولید میشوند. در انتخاب مدیای مناسب علاوه بر وزن باید بار هیدرولیکی نیز مدنظر قرار گیرد، برای بار هیدرولیکی بالا مدیا باید دارای ساختاری با منافذ باز زیادی باشد و برای بار هیدرولیکی پایین مدیا با مساحت سطحی بالا مورد نیاز است.

دانلود پی دی اف rvt