NF

نانوفیلتراسیون یکی از روش‌های تصفیه غشایی می‌باشد که بسیاری از ترکیبات با جرم مولکولی بالا و محلول در آب را حذف می‌کند. غشاء‌های نانوفیلتراسیون سختی آب را به جز یون‌های با جرم مولکولی پایین که برای بدن انسان مفید می‌باشد را حذف می‌کند. این روش همچنین مولکول های آلی بزرگ را مانند رنگ آب، تقریبا تمام ویروس ها، بسیاری از مواد آلی طبیعی و برخی نمک‌ها را حذف می‌کنند. اندازه حفره های فیلترهای نانوفیلتراسیون حدود0/001میکرون می‌باشد.
اساس کار در سیستم های نانوفیلتراسیون مشابه با اسمز معکوس می باشد. تفاوت این دو سیستم، فشار مورد نیاز و اندازه منافذ غشاهای هر کدام از این دو می‌باشد. به نحوی که فشار بهره‌برداری در سیستم های نانوفیلتر کمتر بوده و منافذ آن بزرگتر است. در نتیجه میزان بیشتری نمک از آن عبور می‌کند. به همین جهت از نانوفیلتراسیون به عنوان اسمز معکوس آزاد هم یاد می‌شود.
مزایای استفاده از سیستمهای نانوفیلتراسیون در تصفیه آب و فاضلاب:
– نمك زدائی و حذف املاح موجود در آبهای با شوری پایین
– سختی گیری موثر آب
– میزان انرژی پایین سیستم
– هزینه بهره برداری پایین
– میزان پساب پایینتر سیستم نسبت به سیستمهای RO
– قابلیت كاهش فلزات سنگین
– قابلیت كاهش نیترات و سولفات آب
– قابلیت كاهش رنگ، تانن و كدورت آب
– عدم نیاز به مصرف مواد شیمیایی و نمك
– عدم تغییر در pH آب تصفیه خروجی از سیستم
– انرژی مصرفی پایینتر نسبت به سیستمهای RO
– نگهداری و راهبرداری آسان سیستم
كاربرد سیستمهای نانوفیلتراسیون در تصفیه آب و فاضلاب
– تصفیه آب شرب
-تصفیه آب مورد نیاز در فرایندهای صنعتی
– حذف یونهای چند ظرفیتی و سختی گیری آب
– حذف آلاینده های میكرونی از آب
– رنگ زدائی آب شرب و صنعتی
– حذف مواد شیمیایی بكار رفته در گندزدائی آب
– حذف فلزات سنگین
– حذف یونهای چند ظرفیتی عناصری چون كلسیم، سولفات، آهن و منگنز
– حذف نیترات
– حذف آلاینده های میكروبی
– عدم نیاز به مواد شیمیایی
– تغلیظ شكرها و پروتئین ها
-تصفیه آب در صنایع داروسازی
-تصفیه آب در صنایع غذایی
دانلود پی دی اف NF-AQUAPHOR