میکرو درام فیلتر

میکرودرام فیلتر يكي ديگر از انواع فيلتر ها مي باشد كه می تواند با استفاده از نیروی ثقلی عملیات جداسازی را انجام دهد. در بعضی کاربردها تحت عنوان میکرو اسکرین درام نیز نامیده می شود. از این درام معمولاً برای جداسازی ذرات جامد و فیبرها از مایعات استفاده می شود