فرآیند Lagoon Guard

ارتقا و به روزکردن لاگون های هوادهی به طور فزاینده ای در مناطق متعدد که فاضلابهای صنعتی و شهری را تصفیه می کنند، استفاده می شود. این سیستم ها می توانند به طور مناسب COD و BOD را حذف کنند ولی نیتریفیکاسیون همیشه ممکن نیست و درنتیجه راندمان حذف نیتروژن پایین است. از آنجا که شهرهای دارای لاگون هوادهی نیاز به محدود ساختن آمونیوم رها شده به آبهای پذیرنده دارند، ناگزیر به یک انتخاب دشوار بین انتخاب ساخت یک پروسه جدید گران یا ارتقا لاگونهای کنونی جهت انجام نیتریفیکاسیون هستند. محافظ لاگون یک فرایند خوب طراحی شده بایوفیلم MBBR تکمیلی است که بعد از لاگون ساخته می شود و می تواند آمونیوم را کنترل کند. ضمن اینکه حذف بیشتری از COD را ممکن می سازد. به روزکردن آن آسان ، اقتصادی، و فشرده است و در فضای خود لاگون انجام می شود و به حداقل تعمیر و نگهداری نیاز دارد.
امکان بهره برداری از لاگون ها هم در تابستان و هم در زمستان وجود دارد. در تابستان، تصفیه خانه همانگونه که در بالا شرح داده شد، بهره برداری می شود. در ماههای سرد زمستان، هنگامی که دمای فاضلاب به زیر 45 درجه فارنهایت می رسد، تنها یک لاگون استفاده می شود که محافظ لاگون بعد از این لاگون استفاده می شود و این مسأله موجب می شود که از افت بعدی دما که منجر به کندی آشکار فرایند نیتریفیکاسیون می شود، جلوگیری شود. آماده سازی lagoonguard از دو فرایند مسلسل تشکیل شده است که با دو راکتور که به صورت سری قرار گرفته اند ممکن می شود. سیستم دو مرحله ای LagoonGuard هر نوع BOD محلول باقیمانده در فاضلاب را حذف می کند و باعث نیتریت زدایی –نیتریفای شدن- آمونیاک می گردد. سیستم فضای کمی نیاز دارد و به حداقل توجه اپراتور نیاز دارد. فرایند LagoonGuard از هزاران عنصر حامل پلی اتیلن ساخته شده است که محلی برای تجمع انبوهی از باکتریهای فعال شده که قادر به تصفیه فاضلاب هستند، به وجود می آورد. این عناصر با کمک حبابهای سیستم هوادهی در کل جریان فاضلاب حرکت ثابتی دارند. تورهای نگهداری نیز برای ابقاء بستر درون راکتور،افزوده می شود.