سیستم تغلیظ و آبگیری همزمان

این دستگاه امکان دستیابی به آبگیری و تغلیظ همزمان لجن شهری و صنعتی را فراهم میکند.
 ترکیب دو سیستم در یک سیستم فشرده باعث کاهش فضای مورد نیاز و کاهش هزینه های بهره برداری میشود.
مزایا:
  • ضخیم شدن و آبگیری لجن مازاد در یک مرحله
  • درصد جامدات بالای کیک لجن و هزینه های عملیاتی پایین
  • کاهش قابل توجهی از هزینه های دفع در مورد ذخیره سازی، حمل و نقل، خشک کردن و سوزاندن
دانلود پی دی اف Thickening and Dewatering-AMCON