حوض ته نشینی ساده

یکی از واحدهای فرآیندی معمول تصفیه آب ته نشینی است فرآیند ته نشینی برای حذف مواد قابل ته نشین شدن با کمک نیروی جاذبه طراحی می شود.
از آنجا که اندازه ذرات موجود در آب ممکن است چنان بزرگ نباشد,سرعت ته نشین شدن آنها کم خواهد بود و در نتیجه زمان ته نشینی بسیار طولانی شده و ممکن است هفته ها طول بکشد برای اجتناب از این مسئله و سرعت بخشیدن به فرآیند ته نشینی از انعقاد و لخته سازی با کمک تزریق مواد شیمیایی جهت به هم پیوستن ذرات موجود در آب و بزرگ نمودن اندازه آنها که منجر به افزایش سرعت ته نشینی می شود کمک می گیرد.
مزایا و معایب حوضهای ته نشینی ساده
-تجهیزات مکانیکی ان در ایران ساخته می شود و با موفقیت نیز به کار گرفته شده است .اقلام وارداتي آن محدود به الكتروموتور، جعبه دنده وگيربكس مي باشد.
-قسمت عمده لجن روب از جمله پل و سيستم متحرك آن مانند الكتروموتور و گيربكس در خارج فاضلاب قراردارند و خاصيت خورندگي فاضلاب بر روي آنها تأثيري ندارد.
– سیستم لجن روب حوض دایروی به صورت پل گردان می باشد که بهره برداری از آن آسان است.
– حوض های دایروی نسبت به شوک های هیدرولیکی حساس تر هستند.