BioMover

مدیاهای مورد استفاده در فرایندهای  IFAS,MBBR در تصفیه خانه های جدید فاضلاب معمولا از پلی اتیلن با دانسیته بالا همراه با چگالی شناوری بالا ساخته شده اند و با سطح بزرگتری برای رشد بیوفیلم طراحی شده اند. این نوع میکسر در فرایندهای IFAS,MBBR استفاده قرار میگیرد.

دانلود پی دی اف BioMover-Landia