BioMover

حامل های بیوفیلم در فرآیندهای MBBR و IFAS مورد استفاده قرار می گیرند. در تصفیه خانه های فاضلاب مدرن معمولاً از HDPE با چگالی شناور اندکی ساخته می شوند و به گونه ای طراحی شده اند که سطح محافظت شده بزرگی را برای رشد بیوفیلم ارائه دهند.

  • MBBR =  Moving Bed Biofilm Reactor
  • IFAS =  Integrated Fixed-Film Activated Sludge
  • HDPE =  High-Density Polyethylene

مدیاهای مورد استفاده در فرایندهای  IFAS,MBBR در تصفیه خانه های جدید فاضلاب معمولا از پلی اتیلن با دانسیته بالا همراه با چگالی شناوری بالا ساخته شده اند و با سطح بزرگتری برای رشد بیوفیلم طراحی شده اند. این نوع میکسر در فرایندهای IFAS,MBBR استفاده قرار میگیرد.

دانلود پی دی اف BioMover-Landia