Channel Mixer

پمپ پروانه محوری که برای پمپاژ مقادیر زیادی از مایعات با فشار کم پمپ طراحی شده است .اغلب در تصفیه خانه های فاضلاب برای گردش مجدد لجن استفاده می شود ، اما همچنین می توان از آن برای زهکشی و گردش مجدد در تاسیسات پرورش ماهی استفاده کرد.

  • برای انتقال حجم زیاد مایع و همگن شدن مایع درون کانال در تصفیه فاضلاب صنایع
  • دو قطر لولهØ 500 میلی متر و Ø 300 میلی متر
  • پنج سایز موتور از 5،5 تا 18،5 کیلو وات ظرفیت تا حدود. 6.800 متر مکعب / ساعت
دانلود پی دی اف Channel Mixer-Landia