دی اکسید کلر

دی اکسید کلر بسیاری از خواص مشابه ازن را دارا می‌باشد. این ماده اکسیدکننده‌ای قوی است که تشکیل کلروفرم و کلروآمین نمی‌دهد و برای کنترل فنلها مورد استفاده قرار می‌گیرد. از مزایای دیگر دی‌اکسیدکلر این است که در آب تولید باقیمانده می‌کند. کاربرد اصلی آن در گندزدایی فاضلاب است. دی‌اکسیدکلر باید  در محل تولید شود.
مزایای دی‌اکسیدکلر
دی‌اکسیدکلر در غیرفعالسازی ویروسها، ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم موثرتر از کلر و کلرآمینهاست.
آهن، منگنز و سولفیدها را اکسید می‌کند.
می‌تواند موجب تقویت فرایند زلالسازی شود.
طعم و بوی حاصله از جلبکها و تجزیه‌ی گیاهان و همچنین ترکیبات فنلی را کنترل می‌کند.
تحت شرایط تولید صحیح (مثلا عدم کلر زیادی)، محصولات جانبی هالوژنه تولید نمی‌کند.
تولید آن آسان است.
ویژگی زنده‌کشی آن تحت تاثیر pH قرار نمی‌گیرد
 باقیمانده ایجاد می‌کند.
دانلود پی دی اف Chlorine Dioxide Systems – ProMinent