فیلتر پرس با صفحه ممبرانی

صفحات تشكيل دهنده اين فيلتر ها ديافراگمي بوده كه پس از پايان عمليات فیلتراسیون و تشکیل کیک، عملیات دمش هوا انجام می گیرد که موجب تورم غشای صفحات و وارد شدن فشار به کیک و تکرار عملیات آبگیری می شود. نتيجه اين عمليات تشكيل كيك با خشكي تا 90 %  و زمان فيلتراسيون كوتاهتر مي گردد. در اين حالت كيك به صفحات نمي چسبد و در زمان تخليه به راحتي از صفحات جدا مي شود.
مزايا:
  • سيكل فيلتراسيون كوتاه تر
  • سيكل های شستشوي كوتاه تر
  • رطوبت كمتر كيك خروجي
  • توليد كيك يكنواخت
دانلود پی دی اف Filter-Press-Brochure