پوشش های عایق و کنترل بو برای لاگون و برکه

یکی از رایج ترین شیوه های تصفیه فاضلاب صنعتی / شهری استفاده از ساختار ذخیره سازی باز است. این سیستم مشکلات بسیاری از جمله  از دست دادن آمونیاک، گاز متان، شکایت ساکنین اطراف از بوی بد و … ایجاد شده است. پوششهای لاگون دارای مزایای زیست محیطی و مالی قابل توجهی بسیاری میباشند.
مزایا
کنترل موثر بو و انتشار گاز
شناور شدن در سطح لاگون
عبور بیوگاز از طریق پوشش
فیلتر شدن بارش از طریق پوشش
محکم و انعطاف پذیر
متوقف کردن ایجاد موج
تعمیر و نگهداری بسیار کم