فرآیند H-IFAS

سیستم H-IFAS

انواع سیستم IFAS
انواع مختلف سیستم های هایبرید IFAS با نوع بستر به کار رفته در آن ها مشخص می شوند که ممکن است به صورت معلق یا لایه فیکس شده باشند .

بستر معلق سیستم های IFAS
سیستم های معلق از اسفنج متخلخل یا بستر مخروطی شکل پلاستیکی استفاده می کنند که در مخزن لجن فعال، شناور است. هرکدام از این سیستم ها مزایا و معایب خاصی دارد ولی موردی که در تمام این بسترها یکسان است، افزایش مقدار بایومس موجود جهت تصفیه، بدون نیاز به ساخت برکه های لجن فعال اضافی است.
بسترهای ثابت شده سیستم های IFAS
بسترهای فابریک به صورت تیغه مانند یا به شکل مواد طنابی در دسترس هستند. این مواد انعطاف پذیر به قالب سخت میچسبند یا بر مدولهایی که در مخازن لجن فعال وجود دارند سوار میشوند.