تغلیظ کننده نواری

این دستگاه ها برای تغلیظ پیوسته لجن های بهداشتی و صنعتی در ابعاد و ظرفیت های مختلف طراحی شده است. این دستگاه جایگزین تانک های بتنی تغلیظ میشود.
کاربری :
 • لجن اولیه تصفیه خانه های فاضلاب
 • لجن فعال در تصفیه خانه های فاضلاب
 • مخلوط لجن های اولیه و ثانویه
 • لجنهای هضم شده تصفیه خانه های فاضلاب
 • لجن تولیدی در تصفیه خانه های آب
 • پس آب ورودی لجن کارخانجات صنعتی و کاغذ سازی
 • لجنهای صنعتی
 • لجن حاصل از لایروبی دریاچه ها
 • کارخانجات ماسه شویی
 • صنایع شیمیایی پتروشیمی و نفت
تغلیظ کننده نواری از فیلترهای ثقلی پیوسته همراه با صفحه نواری که بین دو غلتک حرکت میکند و فرایند
تغلیظ لجن را انجام میدهد تشکیل شده است.
مزایا:
 • لجن خروجی با درصد جامدات بالا
 • توان عملیاتی بالای و نیاز به فضای کم
 • تونایی تغلیظ لجن با کیفیت ته نشینی پایین
 • هزینه پایین
 • نصب و راه اندازی آسان
دانلود پی دی اف Belt thickener-BiLFINGER