الکترو کلریناتور

با مقایسه روشهای گندزدائی در سالهای اخیر الکتروکلریناسیون به صورت یک سیستم ایمن ،قابل اعتماد و روش اقتصادی برای گندزدایی پیشنهاد شده و روش مناسبی برای تصفیه آبهای آشامیدنی، فاضلاب، سیستمهای خنک کننده واستخرهای شنا است . بااینکه سرمایه گذاری در این زمینه ممکن است یک عامل بازدارنده باشد، پایین بودن هزینه بهره برداری در الکتروکلریناسیون در بسیاری از موارد درمدت زمان کوتاهی هزینه های اولیه راجبران می نماید.
تعریف: الکتروکلریناسیون فرآیند تولید هیپوکلریت با عبور دادن جریان الکتریسیته از میان آب شور می باشد.این یک فرم از نمک زدائی بوده که برای گندزدائی آب مورد استفاده قرار میگیرد. در این فرآیند ، دستگاه در قطب منفی خود ( آند ) گاز کلر تولید کرده و در قطب مثبت (کاتد ) هیدروکسید سدیم و هیدروژن تولید می شود. سپس گاز کلر و هیدروکسیدسدیم در اثر عبور جریان الکتریسیته با یکدیگر واکنش داده و محلول هیپو کلریت سدیم تشکیل می شود.
 – (دارای آلودگی فلزات سنگین نمی باشد.( مانند مس یا سرب

توضیحات

مزایای این تکنولوژی (الکترو کلریناتور):
– محافظت تأثیر گذار در برابر گرفتگی های میکرویا ماکرو (بصورت تزریق پیوسته یا شوک آور)
– ایمن و قابل اطمینان بوده، در ضمن حمل و نقل و ذخیره سازی مواد شیمیایی خطرناک بر پایه کلر را محدود می سازد.
– ایده آل برای استفاده بعنوان عامل ضد باکتریایی (گندزدا)
 – مناسب برای نصب در محل های دور از ساحل برای تزریق به پکیج های آب های فیلتر شده
– دارای کمترین تأثیرات سوء محیط زیستی
 – دارای آلودگی فلزات سنگین نمی باشد.( مانند مس یا سرب)
کاربردهای الکترو کلریناتور:
 سکوهای نفتی و گازی داخل دریا
 صنایع شیمیایی
 واحدهای نمک زدائی
 واحدهای تصفیه فاضلاب
 واحدهای نیروگاهی