ازن ژنراتور

نقش ازن در تصفيه آب و پساب بعنوان يك عامل اكسيد كننده و نيز يك تركيب گندزدا حائز اهميت مي باشد. ازن از اشكال آلوتروپي اكسيژن، گازي آبي رنگ و ناپايدار مي باشد. امروزه استفاده از ازن به سبب مزاياي آن نسبت به كلر زني رو به افزايش مي باشد. بطور كلي ازن از قابليت اكسيد كنندگي قوي­تري نسبت به كلر برخوردار بوده (در حدود 25 بار قوي تر از كلر) و استفاده از آن ايمن­تر مي باشد. همچنين گاز ازن اضافي بدون آنكه هيچ خطري براي محيط زيست ايجاد كند تجزيه شده و به بيرون تخليه مي شود. مكانيسم عملكردي ازن در از حذف ميكروارگانيسمها، بر فروپاشي و تخريب مستقيم ديواره سلولي باكتريها استوار مي باشد. اين در حالي است كه عملكرد شيميايي كلر دقيقاً مشخص نبوده و به احتمال قوي بر پايه نفوذ كلر از ديواره سلولي، حمله به گروههاي آنزيمي و در نتيجه تخريب ميكروارگانيسمها ميباشد.

كاربرد سيستم ازن زنی در تصفيه آب و فاضلاب
پيش تصفيه آب جهت تأمين آب مورد نياز شرب
ضد عفونی آب استخرهاي شنا، جكوزي و آبنماها
ضدعفوني آب مورد نياز در واحدهاي صنعتي و فرايندي
ضدعفوني آب در هتل ها، بيمارستان ها، مدارس و …
گندزدایی آب برجهای خنک کن و ديگهاي بخار
حذف آهن و منگنز از آب
حذف مواد آلي از آب
صنايع پرورش دام و طيور
ضدعفوني آب در كشتارگاهها
ضدعفوني آب مناطق نظامي و سربازخانه ها
ضد عفونی آب در فرایند تولید آب بسته بندی
گندزدایی فاضلاب
تصفيه آب برگشتي حوضچه هاي سپتيك خانگي

دانلود پی دی اف Ozone Generators-ESCO