اجرایی


تصفیه آب

سیستم پیش تصفیه طرح آبرسانی به گرمسار

شیرابه زباله

تصفیه خانه شیرابه حلقه دره کرج تصفیه خانه شیرابه لندفیل تنکابن

فاضلاب آبزی پروری

تصفیه فاضلاب شرکت آبزی پروری قزل گستر، تصفیه فاضلاب شرکت آبزی پروری دکتر معتمد

فاضلاب صنعتی

تصفیه فاضلاب شرکت پتروشیمی تندگویان، تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی قائن، تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی ایذه، تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی مهاباد

فاضلاب شهری

تصفیه فاضلاب پهنه شمالی شهر طرقبه، تصفیه فاضلاب مسکن مهر شقایق شاندیز، تصفیه فاضلاب شهری جنوب اصفهان، تصفیه فاضلاب كمپ مسكوني فاز 12 پارس جنوبي

فاضلاب بیمارستانی

تصفیه فاضلاب بيمارستان سید الشهدا، تصفیه فاضلاب بيمارستان اکبر آبادی، تصفیه فاضلاب بیمارستان امام رضا، تصفیه فاضلاب بیمارستان سجاد