سوابق پژوهشی

پروژه های تحقيقاتي:

– طرح ملي پژوهشي بررسي اولويت¬هاي تحقيقاتي در بخش محيط زيست و توسعه پايدار با روش EIA (کارفرما: شوراي پژوهشهاي علمي کشور ) با همکاري دانشگاه شيراز

– ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح ساماندهي رودخانه کر و حله، کارفرما شرکت حاسب فارس

– بررسي آلودگي هاي زيست محيطي مراکز تجاري و صنعتي در سطح شهرستان شيراز- کارفرما دانشکده بهداشت شيراز

– طرح تدوين استانداردهاي ملي تصفيه و دفع لجن فاضلاب –کارفرما: سازمان حفاظت محيط زيست

– تعیین مبانی طراحی و کارایی بیوفیلتر هیبرید مستغرق در تصفیه فاضلاب شهری در مقیاس پایلوت–کارفرما: صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری

– بررسی میزان کارایی و مبانی طراحی کاربرد همزمان فرایندهایH-IFAS،  SHARONو ANAMMOX، در تصفیه فاضلاب شهری

ابداعات شرکت مهندسي تصفيه پيشرفته پارس:

– طراحي و اجراي سيستم بيوفيلتر هيبريد مستغرق از نوع H-IFAS که براي نخستين بار در جهان توسط متخصصين اين شرکت طراحي و اجرا گرديده است.

– طراحي و اجراي سيستم AOP+MBBR  براي تصفيه فاضلاب¬هاي صنعتي

– طراحي و ساخت مديايPATEC  با سطح ويژه 800 متر مربع به ازاي هر مترمکعب جهت اجراي سيستم‌هاي بيوفيلتر پيشرفته براي تصفيه فاضلاب‌هاي شهري و صنعتي

– ابداع روش تصفيه پيشرفته جهت مراکز آبزی پروری مداربسته (با عنوان طرح مهر)

– ابداع روش تصفيه پيشرفته‌ی راکتور بافل‌دار هوازی با رشد چسبیده (Aerobic Attached Growth Baffled Reactor (AABR

– ابداع روش تصفيه پيشرفته ی واکنش فنتون متوالی (Sequent Fenton Reaction)

فایل ها:

سوابق پژوهشی