سوابق علمی

 •  آقای دکتر بهنام هوشیاری 
 • سمت: مدیر عامل
 • سابقه کار: 24 سال

سوابق تحصیلی

مدرک

رشته تحصیلی

شهر تحصیل

محل اخذ مدرک تحصیلی

سال ورود

سال فارغ التحصیلی

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران- محیط زیست

شیراز

دانشگاه شیراز

1377

1379

دکترا

مهندسی عمران- محیط زیست

تهران

دانشگاه تهران

1379

1385

پایان نامه و رساله:

 • کارشناسی ارشد: ارزیابی اثرات زیست محیطی سدهای مخزنی، سد دروزن
 • دکترا: بررسی کارایی و مبانی طراحی راکتور بیوفیلتر هیبرید مستغرق در تصفیه فاضلاب شهری در مقیاس پایلوت که به عنوان یکی از نوآوری های سیستم تصفیه پيشرفته فاضلاب برای اولین بار در جهان مطرح می باشد.

افتخارات:

 • دانشجوی ممتاز در کلیه مقاطع تحصیلی و رتبه اول دوره مذکور در مقطع فارغ التحصیلی

اخذ رتبه اول در کنکور ورودی مقطع دکتری مهندسی عمران- محیط زیست دانشگاه تهران در سال تحصیلی 79-1378 و رتبه اول دوره مذکور در مقطع فارغ التحصیلی

 • نیروی نخبه کشور با توجه به شرایط مندرج در آیین نامه هیئت محترم دولت مصئب مورخ 29/6/83 (با توجه به پیشنهاد شماره 58983/101 مورخ 7/4/83 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
 • استاد دانشکده مهندسی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) جهت تدریس دروس رشته مهندسی عمران محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد (تصفیه آب، تصفیه فاضلاب، میکروبیولوژی آب و فاضلاب و …)

مقالات علمی:

مقالات علمی ارائه شده در کنفرانس ها، سمینارها و همایش ها 

 • آب انبارها به عنوان يک روش مطمئن استحصال آب به زبان انگليسي، ارائه شده در کنفرانس سوئد و شرکت در مسابقه بين المللي يونسکو 
 • ارزيابي اثرات زيست محيطي سدهاي مخزني مطالعه موردي: سد درود زن ارايه شده در دومين کنفرانس مديريت آب و فاضلاب در کشورهاي آسيايي 
 • استفاده از پرتو فرابنفش در گندزدايي آب و فاضلاب ارايه شده در اولين کنفرانس مديريت آب و فاضلاب در کشورهاي آسيايي
 • ارزيابي اثرات زيست محيطي پروژه هاي کلان، ارايه شده در اولين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست 
 • کاربرد فرايند ازن زني در گندزدايي آب و فاضلاب- ارايه شده در دومين کنفرانس مديريت آب و فاضلاب شهري در کشورهاي آسيايي
 • بررسي روش هاي نوين و پيشرفته تصفيه با تمرکز بر روش بيوفيلتر هيبريد مستغرق و همزمان کاربرد توام فرايند ازن زني: به عنوان مقاله علمي برتر در کنفرانس آموزشي –پژوهشي غرب کشور
 • مدل سازی روشهای تصفیه فاضلاب– مطالعه موردی: کشور ایران – پنجمین همایش سراسری مدیران آب و فاضلاب شهری 
 • کاربرد فرایند انعقاد سازی الکتریکی در تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی – مطالعه موردی: کارخانه چوب و کاغذ مازندران –ارائه در هشتمین همایش ملی بهداشت محیط 
 • امكان سنجي كاربرد فرايند لاگون گارد براي ارتقاء سيستم هاي تصفيه فاضلاب به روش لاگون و بركه تثبيت – كنفرانس بين المللي تجهيزات دوار در صنعت نفت و نيرو 

مقالات علمی چاپ شده در مجلات علمی

 • مدل بهینه یابی روشهای تصفیه فاضلاب در کشورهای در حال توسعه ( خاص مطالعه در ایران ) : مجله آب و فاضلاب 
 • بررسی اولویتهای تحقیقاتی در بخش محیط زیست و توسعه پایدار در ایران، فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف 
 • توسعه پایدار و مسایل زیست محیطی، مجله رهیافت 
 • تحلیل بحران آب با نگرشی بر ارزیابی اثرات زیست محیطی و مدیریت جامع آبخیزداری – فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی برداشت شن و ماسه از رودخانه ها، مجله  مهرآب
 • استفاده از فرایند UASB در تصفیه فاضلابهای شهری و صنعتی،  مجله مهرآب
 •  استفاده از فرایند SBR در تصفیه فاضلابهای شهری در ایران – مجله  مهرآب
 • کاربرد فرایند انعقاد سازی الکتریکی در تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی – مطالعه موردی: کارخانه چوب و کاغذ مازندران – مجله آب و فاضلاب و هشتمين همايش ملي بهداشت محيط كشور
 • کاربرد فرایند IDEA در تصفیه فاضلاب شهری -مجله مهرآب
 • استفاده از فرایند ازن زنی در گندزدایی پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری و پیش گندزدایی آب شرب شهری – فصلنامه تحقیقات پیشرفته زیست محیطی 
 • تعيين مباني و طراحي راكتور USBF در تصفيه فاضلاب شهري و صنعتي – مجله مهرآب
 • كاربرد فرايند لجن فعال با رشد تلفيقي IFAS با مدياي غوطه ور در ارتقاء تصفيه خانه هاي فاضلاب از نوع لجن فعال – مجله مهندسی عمران اب
 • تعیین مبانی طراحی و کارایی راکتور MBR در تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی- مجله مهرآب
 • تعیین مبانی طراحی و کاراییسیستم نانوفیلتراسیون در تصفیه آب- مجله مهرآب
 • تعیین مبانی طراحی و کارایی سیستم فلوکولاسیون ماسه ای در تصفیه آب آشامیدنی- فصلنامه تحقیقات پیشرفته
 • تعیین مبانی طراحی و امکان سنجی کاربرد انرژی خورشیدی در تاسیسات آب و فاضلاب شهری- مجله مهرآب
 • تعیین مبانی طراحی و کارایی سیستم باروری ابرها در ایران- مجله مهرآب
 • امکان سنجی کاربرد سیستم های تصفیه فاضلاب در محل با هدف کاهش اثرات زیست محیطی
 • تعیین مبانی طراحی و میزان کارایی راکتور شارون و آناموکس در حذف نیترات از پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری

مقالات ISI:

 • Determination of design criteria for a combined advanced oxidation process and   MBBR for dairy wastewater treatment —Applied Sciences of American Journal
 • Enhanced COD and nutrient removal efficiency in a Hybrid Integrated Fixed Film Activated Sludge Process – Iranian Journal of Science & Technology.
 • Determination of design criteria of an H-IFAS reactor in comparison with an extended aeration activated sludge process- Iranian Journal of Environmental  Health Science & Engineering.
 • Modified  Stover-Kincannon   model  application  for  COD removal in the anaerobic zone of a H-IFAS reactor. International Journal of Environmental  Science  and  Technology 
 • Kinetic  Analysis  of  enhanced  biological   phosphorus  removal  in the H-IFAS Reactor. Applied sciences of American journal
 • Sequence Fenton Reaction for Decreasing Phenole Concentration in Aques Solution (Journal of Environmental Health)
 • Modelling of Electrostatic Percipitation in air pollution control Engeering (Environment Science & Technology)

 ترجمه و تاليف کتاب:

 • طراحی تصفیه خانه آب Water Treatment Plant Design( AWWA & ASCE )

این کتاب که معتبرترین کتاب در زمینه طراحی سیستم های تصفیه آب می باشد در600 صفحه متن انگلیسی ترجمه و  در حال حاضر توسط شركت مهندسي آبفاي كشور در دست بررسي جهت چاپ می باشد.

 • کتاب تصفیه پیشرفته فاضلاب که در حال حاضر در حال تدوین می باشد ( این کتاب در سه جلد در دست تهیه می باشد)
 • نگارش کتاب جامع تصفیه و دفع لجن تصفیه خانه های آب و فاضلاب – در دست اقدام و ویراستاری نهایی
 • ترجمه و تالیف کتاب نمونه برداری از فاضلاب جهت کنترل کیفیت و فرایند- در حال اتمام می باشد.

عضویت در انجمن¬های تخصصی:

 • شورای علمی همایش تهران – مادرید
 • انجمن متخصصین محیط زیست ایران
 • انجمن بیوتکنولوژی ایران
 • انجمن متخصصین آب و فاضلاب کشور
 • کمیته ملی آبیاری و ذهکشی ایران – گروه کاری مهندسی محیط زیست
 • هیئت تحریریه مجله مهر آب

سوابق کاری:

 • کارشناس طراح شبکه و تصفیه خانه های آب و فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان فارس در فاصله سالهای1379-1376 
 • مهندس ناظر پروژه های اجرایی شبکه های فاضلاب در استان فارس 1379- 1376 
 • مدیر امور اجرایی طرحهای فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان فارس1380- 1379
 • عضو کمیته تحقیقات و بهره وری شرکت آب و فاضلاب استان فارس 1379- 1376
 • نماینده شرکت آب و فاضلاب استان فارس در بررسی و تصویب طرح¬ها در جلسات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1379-1376 
 • کارشناس ارشد معاونت نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان تهران  1383-1379
 • کارشناس مدیریت نظارت بر بهره برداری تاسیسات فاضلاب 1384-1383
 • مدیر بیش از ده پروژه بزرگ طراحی سیستم های تصفیه آب و فاضلاب صنعتی ( مشاوره ، اجرا و راه اندازی) در بخش خصوصی شامل: 

مدیر پروژه طرح و اجرای شبکه جمع آوری و سیستم تصفیه فاضلاب کارخانجات سیمان شاهرود

مدیر پروژه طرح و اجرای سیستم تصفیه فاضلاب کارخانجات لبنیاتی آمل صالح

مدیر پروژه طرح و اجرای شبکه جمع آوری و سیستم تصفیه فاضلاب شرکت کشت و صنعت طلاچین

مدیر پروژه طرح اصلاح و ارتقاء سیستم تصفیه فاضلاب کارخانجات قند قزوین

 • دبیر گروه کارشناسی بهداشت آب و فاضلاب استان تهران 
 • مدير بخش تحقيقات زيست محيطي شركت اقليم دانش
 • معاون مهندسي و توسعه شركت تحقيقات پيشرفته 

 سایر موارد:

 • دارای مدرک Senior Proficiency of English  از کانون زبان ایران وFirst Certificate in English 
 • شرکت در دوره های آموزشی:

1- EFQM

2- مدل سازی هیدرولیکی شبکه های توزیع آب شهری 

3- مدیریت بهینه مصرف آب 

 • شرکت در بسیاری از سمینارها ، همایش ها و دوره های علمی که به علت تعداد زیاد از ذکر نام آنها خودداری می شود. 
 • مهندس ناظر پروژه نصب سیستم های تصفیه آب اضطراری شهر تهران ( قنوات شمال تهران ) 
 • مدیر پروژه های مختلف طراحی شبکه توزیع آب شرب و شبکه جمع آوری فاضلاب و سیستم های تصفیه آب و فاضلاب شهری و صنعتی ،اینجانب توانایی بسیار مطلوبی در زمینه طراحی سیستم های مختلف تصفیه آب و فاضلاب دارا می باشم. 
 •  مهندس ناظر پروژه اجرای شبکه و خط انتفال فاضلاب شهرستان نورآباد